Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby nieaktywne zawodowo!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „ Aktywna integracja w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach”.

Projekt jest skierowany do osób:

  • o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego z uwagi na autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną)
  • pozostających bez zatrudnienia
  • mieszkających na terenie powiatu lubaczowskiego
    w wieku 18-64 lat

Uczestnikom projektu oferujemy:

  • pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach
  • możliwość rozwoju osobistego
  • kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:

  •  zapoznanie się regulaminem rekrutacji
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
  • złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 20 lipca 2017 r.

Miejsca składania dokumentów

Biuro projektu

Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach
ul. Mickiewicza 10
37-630 Oleszyce
tel.: 16 632 10 98
e-mail: integracja@zaz-oleszyce.pl

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN REKRUTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO N